Kun olet varannut meiltä majoituksen, niin täytä sisäänkirjautumisen helpottamiseksi tästä matkustajailmoitus.

Once you have booked your accommodation with us, please fill in this passenger card to facilitate check-in

MATKUSTAJAILMOITUS – RESANDEANMÄLAN – PASSENGER CARD –
MELDEFORMULAR FÜR REISENDE

Väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa. Lämnande av falska personuppgifter är straffbelagt
enligt strafflagen. Providing incorrect personal data is subject to penalty under the Penal Code. Die Angabe falscher
Personalien ist im Strafgesetz mit Strafe bedroht.

Pohjoismaan kansalainen tai matkustaja, jonka asuinpaikka on Suomi, ei täytä kohtaa 6.
Punkt 6 ifylls inte av nordisk medborgare eller resande som är bosatt i Finland.
Nordic country citizens or passengers residing in Finland do not fill in 6.
Bürger aus den nordischen Ländern oder Reisende mit Wohnsitz in Finnland füllen nicht Punkt 6 aus.
Matkustajan mukana olevan puolison ja alaikäisten lasten henkilötiedot
Personuppgifter för make eller maka och minderåriga barn som följer med resanden
Personal data on the spouse and underage children accompanying the passenger
Persönliche Daten des Ehepartners und der minderjährigen Kinder in Begleitung des Reisenden
Matkustaja, jonka asuinpaikka on Suomi, ei täytä kohtaa 12.
Punkt 12 ifylls inte av resande som är bosatt i Finland.
Passengers residing in Finland do not fill in 12.
Reisende mit Wohnsitz in Finnland füllen nicht Punkt 12 aus.
fiFI